محصول

قلموی مخصوص آبرنگ - سر گرد شماره 4

کد محصول: 23181511

    • قلموهی غلاف دار متحرک
    • این طراحی از خشک شدن قلموها جلوگیری می کند
    • تهیه شده از بالاترین کیفیت مواد
    • با نوک گرد سایز شماره 4