محصول

مغز اتود سوپر پلیمر 1245 و 1247

کد محصول: 32124548

    • مناسب برای انواع اتود
    • قابلیت اجرا خطوط بسیار سیاه
    • طول نوک 60 میلی متر
    • موجود در درجه سختی HB