محصول

صورتی فسفری - زیپ آبی

کد محصول: 30091301

    • استفاده از مواد با دوام ضد آب، این جا مدادی را در مقابل استفاده روزمره و رطوبت مقاوم می سازد