محصول

سبزآبی - زیپ مشکی

کد محصول: 30091307

    • استفاده از مواد با دوام ضد آب، این جا مدادی را در مقابل استفاده روزمره و رطوبت مقاوم می سازد