محصول

صورتی - زیپ طوسی

کد محصول: 30705033

    • استفاده از مواد با دوام ضد آب، این جا مدادی را در مقابل استفاده روزمره و رطوبت مقاوم می سازد