محصول

مشکی - زیپ آبی

کد محصول: 30705052

    • استفاده از مواد با دوام ضد آب، این جا مدادی را در مقابل استفاده روزمره و رطوبت مقاوم می سازد