محصول

آبی کنفی - زیپ صورتی

کد محصول: 30091288

    • استفاده از مواد با دوام ضد آب، این جا مدادی را در مقابل استفاده روزمره و رطوبت مقاوم می سازد