محصول

مشکی - زیپ صورتی

کد محصول: 30091292

    • استفاده از مواد با دوام ضد آب، این جا مدادی را در مقابل استفاده روزمره و رطوبت مقاوم می سازد