محصول

سبز فسفری - زیپ آبی

کد محصول: 30091297

    • استفاده از مواد با دوام ضد آب، این جا مدادی را در مقابل استفاده روزمره و رطوبت مقاوم می سازد