محصول

طوسی، طرح ستاره - زیپ طوسی

کد محصول: 30705009

    • استفاده از مواد با دوام ضد آب، این جا مدادی را در مقابل استفاده روزمره و رطوبت مقاوم می سازد