محصول

صورتی - زیپ قرمز

کد محصول: 30705025

    • استفاده از مواد با دوام ضد آب، این جا مدادی را در مقابل استفاده روزمره و رطوبت مقاوم می سازد