محصول

صورتی، طرح ستاره - زیپ صورتی

کد محصول: 30705081

    • استفاده از مواد با دوام ضد آب، این جا مدادی را در مقابل استفاده روزمره و رطوبت مقاوم می سازد