محصول

سبز فسفری - زیپ آبی

کد محصول: 30705083

    • استفاده از مواد با دوام ضد آب، این جا مدادی را در مقابل استفاده روزمره و رطوبت مقاوم می سازد