محصول

سرخابی - زیپ آبی

کد محصول: 30091272

    • استفاده از پارچه های مشبک و فوم های سبک در پنل پشتی و با وجود کانال های جریان هوا این محصول را به کوله پشتی ای سبک و راحت بدل کرده است