محصول

بنفش - زیپ سبز

کد محصول: 30091261

    • دارای جنسی با دوام و ضد آب که سبب مشود این کوله پشتی در برابر استفاده های طولانی مدت روزمزه و رطوبت حفظ شود