محصول

صورتی فسفری - زیپ آبی

کد محصول: 30093126

    • دارای جنسی با دوام و ضد آب که سبب مشود این کوله پشتی در برابر استفاده های طولانی مدت روزمزه و رطوبت حفظ شود