محصول

جامدادی رنگ آمبزی

کد محصول: 16372206

  • رنگ آمیزی جامدادی بوسیله راهنمای رنگ
  • رنگ آمیزی راحت
  • نتیجه ای بسیار زیبا
  • شامل :

  4رنگ اکرلیک

  1قلموی رنگ آمیزی

  1 پالت رنگ

  1 جامدادی