محصول

تراش اتوماتیک - گریپ 1831 - تک سوراخه - بسته 24 عددی پاستلی

کد محصول: 32183402

    • دارای قفل اتوماتیک برای جلوگیری از بیرون ریختن تراشه ها
    • تراش تک سوراخه با مخزن ضایعات
    • در رنگ های پاستلی و فسفری