محصول

ست نگارش برلیان - جعبه پلاستیکی

کد محصول: 28211145

  دارای

  •     یک عدد خودکار RX
  •     دو عدد مداد تری گریپ 2B (Tri-Grip)
  •    یک عدد اتود تری کلیک 0/7 میلی متر
  •     یک شیشه نوک اتود 0/7 دو میلی متری 2B
  •     یک عدد تراش
  •     یک عدد پاک کن داست فری
  •     دو عدد پاک کن سر مدادی
  •     یک عدد خط کش