محصول

مدادرنگی مثلثی جعبه مقوایی تخت 24 رنگ

کد محصول: 16115855

    • دارای 12 رنگ انتخاب شده توسط معلمین هنر
    • نوک بسیار نرم با رنگ های درخشان
    • فرم مثلثی برای کنترل و راحتی بیشتر و عدم چرخش در دست
    • دارای مغزی  SV بسیار مقاوم در مقابل شکستن