محصول

اتودهای تی کافاین - تی کافاین 9709 - 0/9 میلی متر - HB - بدنه سبز

کد محصول: 23134900

    • برای نوشتن وطراحی کردن
    • نوک سوزنی آن کاملا جمع می شود ، مناسب برای قرار دادن در جیب  پیراهن
    • دارای پاک کن و 3 عدد نوک HB
    • در 4 سایز ضخامت نوک (0/35 و 0/5 و 0/7 و 0/9 )