محصول

اتودهای تی کافاین - تی کافاین 9717 - 0/7 میلی متر - HB - بدنه سبز

کد محصول: 23136700

    •     برای نوشتن وطراحی کردن
    •     نوک سوزنی آن کاملا جمع می شود ، مناسب برای قرار دادن در جیب  پیراهن
    •     دارای پاک کن و 3 عدد نوک HB
    •     در 4 سایز ضخامت نوک (0/35 و 0/5 و 0/7 و 0/9 )