محصول

مغز اتود سوپر پلیمر 2H و 0/7 میلیمتر

کد محصول: 23127712

    • بسیار محکم و نرم برای نوشتن
    • هر شیشه شامل 15 عدد مغزی
    • با درجه های سختی B , HB , 2H , 3H , 4H