محصول

مغز اتود سوپر پلیمر 3H و 0/7 میلیمتر

کد محصول: 23127713

    •     بسیار محکم و نرم برای نوشتن
    •     هر شیشه شامل 15 عدد مغزی
    •     با درجه های سختی B , HB , 2H , 3H , 4H