محصول

مغز اتود سوپر پلیمر B و 1/4 میلیمتر

کد محصول: 23121411

    •     بسیار محکم و نرم برای نوشتن
    •     هر شیشه شامل 15 عدد مغزی
    •     با درجه های سختی B , HB , 2H , 3H , 4H