محصول

مغز اتود - پلیمر HB و 0/5 میلی متر

کد محصول: 32226525

  • مناسب برای محصولات گروه اداری
  • خطوط مشکی قدرتمند
  • طول مغز اتود 60 میلی متر
  • هر شیشه شامل 20 عدد مغزی
  • دارای درب مخصوص برای استفاده آسان
  • موجود در دو ضخامت 0/5 و 0/7 میلی متر
  • موجود در دو درجه سختی 2B , HB