محصول

مغز اتود - پلیمر HB و 0/7 میلی متر

کد محصول: 32226725

  •     مناسب برای محصولات گروه اداری
  •     خطوط مشکی قدرتمند
  •     طول مغز اتود 60 میلی متر
  •     هر شیشه شامل 20 عدد مغزی
  •     دارای درب مخصوص برای استفاده آسان
  •     موجود در دو ضخامت 0/5 و 0/7 میلی متر
  •     موجود در دو درجه سختی 2B , HB