محصول

تراش سه قلوی تریو - گریپ 2001 - بسته 10 عددی

کد محصول: 23183800

    • برای تراشیدن مدادهای معمولی ، مدادرنگی و مدادهای جامبو
    • موجود در رنگ نقر ای
    • با دو مخزن جهت جمع آوری تراشه های مداد