محصول

لاک غلط گیر - بسته 10 عددی

کد محصول: 26190710

    • دوستدار طبیعت با فرمول جدید بی ضرر برای لایه ازون بدون PVC و غیر سمی
    • کارایی تضمین شده در دمای تحت کنترل (16 تا 46 درجه)
    • با قابلیت عدم خشک شدن حتی با بازماندن درب محصول به مدت 2 سال
    • نوک فلزی 0/7 میلی متری سوزنی به منظور نگهداری در جیب و حمل و نقل آسان
    • همراه با بدنه نرم به منظور کنترل هرچه راحت تر در استفاده