محصول

پیت مونوکروم - گرافیت خالص - بسته 12 عددی - 3B

کد محصول: 23117303

    •     مغزی گرافیتی ضخیم با پوشش محافظ برای تمیز نگه داشتن دست
    •     مناسب برای سایه زدن محدوده های وسیع
    •     می تواند مانند مداد تراشیده شود
    •     موجود در 4 درجه سختی 9B - 6B - 3B - HB