محصول

پیت مونوکروم - گرافیت خالص - بلیستر 2 عددی - HB

کد محصول: 23117395

    •    مغزی گرافیتی ضخیم با پوشش محافظ برای تمیز نگه داشتن دست
    •    مناسب برای سایه زدن محدوده های وسیع
    •    می تواند مانند مداد تراشیده شود
    •    موجود در 4 درجه سختی 9B - 6B - 3B - HB