محصول

ماژیک دوسر - جعبه مقوایی 24 رنگ (12 عددی)

کد محصول: 28155127

    • ماژیک دوسر
    • رنگ های بسیار جذاب که نقاشی را بسیار زیبا می کند
    • 6 عدد ماژیک ، 12 رنگ ایجاد میکند
    • نوک نازک آن بسیار ایدئال جهت نقاشی ، طراحی و رنگ آمیزی