محصول

ست کاردستی و خلاقیت با ماژیک های در چسبان - ماژیک در چسبان کاردستی - ست جنگل

کد محصول: 16155083

    • 12 رنگ ماژیک با درب های قابل اتصال به یکدیگر
    • 50 درب چسبان
    • 20 گیره اتصال
    • 5 صفحه نقاشی برای رنگ آمیزی
    • دفترچه آموزشی برای ساخت کاردستی