محصول

ست کاردستی و خلاقیت با ماژیک های در چسبان - ماژیک در چسبان کاردستی - ست اقیانوس

کد محصول: 16155084

    •     12 رنگ ماژیک با درب های قابل اتصال به یکدیگر
    •     50 درب چسبان
    •     20 گیره اتصال
    •     5 صفحه نقاشی برای رنگ آمیزی
    •     دفترچه آموزشی برای ساخت کاردستی