محصول

مداد رنگی گریپ - موشکی

کد محصول: 16116248

    • مداد های رنگی با بدنه مثلثی
    • قطر مغزی مداد 3/3 میلی متر
    • دارای نقاط پلاستیکی برجسته بر روی بدنه مداد جهت جلوگیری از عرق کردن دست و لیز خوردن
    • دارای مغزی  SV بسیار مقاوم در مقابل شکستن 
    • به همراه تراش