محصول

کارت رنگ آمیزی حافطه

کد محصول: 16155053

  • ابتدا کارت ها را با ماژیک رنگ آمیزی نمایید. کسی که بیشترین جفت کارت ها را حدس بزند برنده بازی است.
  • 10 ماژیک درچسبان
  • 40 کارت (از هر تصویر 2 کارت)
  • محصول جذاب و سرگرم کننده برای کودکان بالای 3 سال
  • مناسب برای یادگیری و پیشرفت کودکان
  • کمک به افزایش قدرت حافظه و یادگیری کلمات
  • افزایش توانایی رنگ آمیزی در کودکان