محصول

بسته هنری 3 بعدی

کد محصول: 16155081

  • مناسب برای کارهای خلاقانه
  • به آسانی با راهنمای رنگ ها قابل اجرا است
  • شامل: 

            6 ماژیک درچسبان

            یک عینک 3 بعدی

            5 تصویر 3 بعدی