محصول

ماژیک درچسبان جامبو

کد محصول: 16155208

    • ماژیک های رنگی بزرگ با قابلیت اتصال به یکدیگر
    • امکان کشیدن خط های پهن که راحتی را برای کودکان در هنگام رنگ کردن قسمتهای بزرگ فراهم می کند
    • رنگ های قابل شستشو
    • جوهر بی خطر برای کودکان 
    • درب های مناسب و بی خطر برای کودکان