محصول

ماژیک رنگ آمیزی

کد محصول: 26155420

    • دارای نوک نمدی با دوام
    • مناسب برای نگارش و رنگ آمیزی روان و آسان 
    • تکنولوژی منحصر به فرد خروج جوهر به شکلی یکسان و هماهنگ هنگام استفاده
    • با 40% جوهر بیشتر برای استفاده طولانی تر
    • بدنه از جنس پلیروپیلن و درب محصول به خوبی بسته می شود تا از خشک شدن جوهر جلوگیری نماید