محصول

خط کش ژله ای 178320، 178319

کد محصول: 32178320

    • خط کشانعطاف پذیر
    • مناسب برای اندازه گیری اجسام مدور
    • در اندازه های 15 و 30 سانتی متری