محصول

اتود حبابی5327، 5325

کد محصول: 32532541

    • اتود فشاری
    • گریپ پلاستیکی تزریقی در چهار رنگ
    • با دو سایز 0/5 و 0/7 میلی متر