محصول

تراش اسلیم

کد محصول: 32584720

    • تراش تک سوراخه 
    • دارای پیج ایمنی 
    • مناسب برای مداد با سایز استاندارد